Twitter response:

Sứ mệnh tầm nhìn

Sứ mệnh tầm nhìn
 Sứ mệnh:
Không chỉ chia sẻ với các bậc cha mẹ trách nhiệm dưỡng dục con, Mầm Non Học Vui còn hướng đến sứ mệnh xây dựng thế hệ tương lai bằng cách tạo một môi trường thuận lợi cho việc phát triển nhân cách trẻ một cách toàn diện. Chính khi ngày ngày được vui thích hoạt động trong môi trường mà ở đó trao và nhận tình yêu thương là cốt lõi, tâm hồn trẻ được tưới tắm trong tình yêu thương, từ đó mà hình thành LÒNG NHÂN ÁI. Lớn lên thành người HIỀN ĐỨC, SỐNG LẠC QUAN VÀ SỐNG CÓ ÍCH chính là ước mơ của tôi đối với các con của mình và đối với cả thế hệ trẻ trong tương lai.
Tầm Nhìn:Triển khai, phát triển và mở rộng một mô hình Mầm non nơi mà việc nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ để LÒNG NHÂN ÁI, ĐẠO ĐỨC LÀM NGƯỜI phải được đặt lên trên hết. Tiếp đó là bằng các hoạt động học mà chơi, chơi mà học được đầu tư tổ chức cẩn thận, trẻ được khuyến khích tối đa để học hỏi, phát triển trí tuệ, kỹ năng, kỹ xảo.

Leave a comment