Twitter response:

Đội ngũ giáo viên

Đội ngũ giáo viên

Trường Mầm Non Học Vui có đội ngũ giáo viên: 100% chuyên ngành sư phạm mầm mon tâm huyết, tận tụy với nghề và hết lòng yêu thương con trẻ.
Trình độ giáo viên theo tiêu chuẩn của “Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non” của Bộ Giáo dục & Đào tạo – số: 02/2008/QĐ-BGDĐT:

Lĩnh vực kiến thức:
Hiểu biết cơ bản về đặc điểm tâm lý, sinh lý trẻ lứa tuổi mầm non.
Hiểu biết mục tiêu, nội dung chương trình giáo dục mầm non.
Có kiến thức về đánh giá sự phát triển của trẻ.
Hiểu biết về an toàn, phòng tránh và xử lý ban đầu các tai nạn thường gặp ở trẻ.
Có kiến thức về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ.
Hiểu biết về dinh dưỡng, an toàn thực phẩm và giáo dục dinh dưỡng cho trẻ.
Có kiến thức về một số bệnh thường gặp ở trẻ, cách phòng bệnh và xử lý ban đầu.

 

 

Lĩnh vực kỹ năng sư phạm:
Lập kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ, phối hợp với cha mẹ của trẻ để thực hiện mục tiêu chăm sóc, giáo dục trẻ.
Kỹ năng tổ chức thực hiện các hoạt động chăm sóc sức khoẻ cho trẻ dạy trẻ cách phòng tránh và xử trí ban đầu một số bệnh, tai nạn thường gặp đối với trẻ.
Kỹ năng tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ: giáo dục trẻ theo hướng tích hợp, phát huy tính tích cực, sáng tạo của trẻ; Sử dụng hiệu quả đồ dùng, đồ chơi (kể cả đồ dùng, đồ chơi tự làm) và các nguyên vật liệu vào việc tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ;
Kỹ năng quan sát, đánh giá trẻ và có phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ phù hợp với từng trẻ, từng tính cách.

Nhưng trên hết là lòng tâm huyết, tận tụy với nghề và hết lòng yêu thương con trẻ.

 

Leave a comment