Twitter response:

“Khi xưa Alibaba như vầng trăng sáng chiếu trên trần gian! Alibaba