Twitter response:

THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 2016!