Twitter response:

TRẢI NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP HỌC MONTESSORI

TRẢI NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP HỌC MONTESSORI

Những ánh mắt chăm chú dõi theo sự hướng dẫn của cô, sự tập trung cao, cẩn thận, quan sát tỉ mỉ khi thực hành, cảm giác phấn khích khi mình đã thực  hành đúng… Đó là không khí trong những buổi học Montessori của chúng con. Qua mỗi bài học Montessori chúng con sẽ được phát triển rất nhiều kỹ năng trong cuộc sống như: tính tập trung, tính  phối hợp, tính độc lập…

Sau đây là một số hình ảnh trong hoạt động Montessori của chúng con.